• Lorem ipsum

SalafiPublications

€5,95
Before you, O readers may Allaah guide you to His pleasure, is a compilation of the Creed and Methodology of the great Imaam and Scholar of the Prophetic Traditions and the Religion, Al-Bukhaaree may Allaah have Mercy upon him. Imaam Al-Bukhaaree is the a Lees meer
SalafiPublications
The Aqeedah Of Imaam al-Bukh
Before you, O readers may Allaah guide you to His pleasure, is a compilation of the Creed and Methodology of the great Imaam and Scholar of the Prophetic Traditions and the Religion, Al-Bukhaaree may Allaah have Mercy upon him. Imaam Al-Bukhaaree is the a
€5,95
SalafiPublications

Salafi Publications is in het midden van de jaren negentig opgericht als uitgeverij en online digitaal platform. Het onmiddellijke doel was toen om de extremistische stromingen van de Moslim Broederschap (Ikhwanis), de Quṭbisten en de Surūristen, evenals de Taḥrīris, die allen de doctrines van de Khārijieten van takfīr en khurūj uitdroegen en hanteerden, tegen te gaan. Men realiseerde zich dat deze doctrines uit de aard der zaak slechts één onvermijdelijk resultaat hebben - zoals bekend is uit de gezonde Islāmische geloofsbelijdenis en de lessen van de geschiedenis - en dat is bloedvergieten en chaos. Al Qaida en ISIS zijn de uiteindelijke resultaten van die doctrine die in de 20e eeuw nieuw leven werd ingeblazen door mensen als Ḥasan al-Bannā, Abū Aʾlā Mawdūdī, Sayyid Quṭb. Door deze activiteiten beschikken Salafi Publications over ervaring en deskundigheid op het gebied van contra-extremisme en contra-radicalisering op ideologisch niveau en aan de basis.

Daarnaast streeft Salafi Publications door middel van haar uitgeversactiviteiten naar de presentatie van de authentieke, orthodoxe leer van de Islām, vrij van zowel extremisme als verwaarlozing, op alle verschillende gebieden van kennis en praktijk.